Chiều thứ 3, ngày 01 tháng 10 năm 2019, trường THCS Đồng Sơn đã tổ chức buổi chia tay giáo viên nghỉ hưu - cô Đoàn Thị Tuyết - cô giáo dạy Văn đã gắn bó với nhà trường liên tục từ ...