HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC KIỂM TRA KỸ NĂNG NÓI TIẾNG ANH CHO HỌC SINH KHỐI LỚP 6, 7, 8, 9 NĂM HỌC 2017-2018

HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC KIỂM TRA KỸ NĂNG NÓI TIẾNG ANH CHO HỌC SINH

KHỐI LỚP 6, 7, 8, 9 NĂM HỌC 2017-2018

 

HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC KIỂM TRA KỸ NĂNG NÓI TIẾNG ANH CHO HỌC SINH

KHỐI LỚP 6, 7, 8, 9 NĂM HỌC 2017-2018

 

Thực hiện theo tinh thần Công văn số 5333/BGDĐT-GDTrH ngày 29/9/2014 của Bộ GD&ĐT, Công văn số 1173/SGD&ĐT-GDTrH ngày 20/10/2014 của Sở GD&ĐT Bắc Giang  về việc triển khai kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực môn tiếng Anh cấp trung học từ năm học 2014-2015( đã gửi kèm CV hướng dẫn thi học kỳ) và Công văn 1176/SGD-GDTrH ngày 27/11/2017 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn kiểm tra học kỳ I năm học 2017-2018, Phòng GD&ĐT hướng dẫn các trường thực hiện các nội dung sau:

1. Tổ chức kiểm tra kỹ năng nói cho tất cả học sinh khối lớp 6, 7, 8, 9 học theo Chương trình thí điểm (10 năm) và không thí điểm (7 năm) với các trường trên địa bàn thành phố.

2. Các đơn vị chủ động phương án tổ chức thi, thời gian thi; có thể tổ chức cùng buổi thi học kỳ, tổ chức một buổi riêng hoặc tổ chức kiểm tra nói từ ngày 22/12/2017 đến ngày thi học kỳ theo hình thức sau:

- Gọi học sinh vào phòng thi, bắt thăm chủ đề hoặc câu hỏi.

- Học sinh chuẩn bị (khoảng 3 đến 5 phút).

- Gọi học sinh lên trình bày hoặc trả lời các câu hỏi đồng thời gọi học sinh kế tiếp bắt thăm chủ đề hoặc câu hỏi.

3. Các nhà trường xây dựng hệ thống câu hỏi, đề cương thống nhất cho nội dung kiểm tra kỹ năng nói theo các chủ đề, chủ điểm, từng bài học. Giáo viên tiếng Anh trong tổ, nhóm thống nhất cách cho điểm cho từng nội dung trước khi tiến hành kiểm tra.

4. Cách tính điểm

          Theo cách tính điểm được hướng dẫn trong công văn 1173/SGDĐT-GDTrH.

           Điểm bài thi học kỳ = (Bài kiểm tra viết x 3+ điểm nói)/4 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPICS GỢI Ý ĐỐI VỚI KHỐI LỚP 6

 

Topics for speaking test (TIENG ANH LOP 6)

                - How are you?

                - What’s your full name?/ Tell me your full name

                - Which class are you in?

                - Are you ready for your speaking test?

             

I. Talking about your school

 1. Where is your school?
 2. What is its name?
 3. Is it big or small ?
 4. How many classes are there in your school?
 5. How many students does your school have?
 6. What do students do at recess?
 7. What is interesting in your school?
 8. Do you have to wear the uniform when you go to school?
 9. How many days do you have to wear the uniform?
 10. What activities do you do at school?
 11. Do you have any lessons on Sundays?

II.Talking about your favorite room in your house

 1. Where is your house?
 2. How many rooms are there?
 3. Is the living room big or small?
 4. Is there any television in the living room?
 5. Which is your favorite room?
 6. What are there in the room?
 7. Why do you like the room?
 8. Is it beautifull?
 9. What color is it?

III. Describe one of  your best friends

 1. Who is your best friend?
 2. What is he/ she like? ( friendly/ funny/ intelligent…)
 3. What does she/ he look like? ( tall/ short/ a round face/ short hair,…)
 4. Do you like his/ her character?
 5. Which sport does she like best?
 6. Can she/ he swim?
 7.  Do you like her/ him?/ Why?

IV. Talking bout your neighborhood

 1. Do you like your neighborhood ?
 2. Are there any restaurants and supermarkets in your neighborhood?
 3. Is your neighborhood peaceful or noisy?
 4. Does your neighborhood have any traffic lights?
 5. How many streets are there in your neighborhood?
 6. Are they large or narrow?
 7. Are streets busy and crowded?

V. Talking about a famous place you know/ visit

 1. Where is it?
 2. How far is it from your house?
 3. How can you get there?
 4. What is it like?
 5. What is special about it?
 6. Is it beautiful?
 7. Which kind of food do you like best when you stay there?
 8. What can you do there?

VI. Talking about your Tet holiday

 1. When does Tet holiday occur?
 2. Do you like Tet holiday?
 3. Do you decorate or clean your house before Tet holiday?
 4. How many days off do you have on Tet holiday?
 5. Who do you often visit on Tet holiday?
 6. Do you usually receive lucky money on Tet holiday?
 7. Who gave you the lucky money?
 8. What will you do with the lucky money after Tet holiaday?
 9. What kind of food do you like best on Tet holiday?
 10. Do you like peach blossoms?

 

SPEAKING TOPICS AND QUESTIONS FOR GRADE 6 (THI DIEM)

Unit 1

1. Describe your first day at school.

2. What do you do on a typical school day?

3. Describe the school things you often bring with you.

4. Describe your first day at school.

5. Talk about your school and what you think it is special to you.

Unit 2

6. Describe you home.

7. Use a picture of a house and describe it.

8. Describe your room.

9. Draw your dream house and describe it.

10. Use the pictures on page 46, Students’ Book. Choose one and say if you like it or not.

Unit 3

11. Talk about your close friends.

12. Describe your parents (brothers/sisters etc…)

13. What are your plans for this weekend?

14. Tell about how you can improve your study.

15. What are your plans for the coming holiday?

Unit 4

16. Choose a picture of a small town or city and describe it.

17. Talk about your home town.

18. Talk about your dream town.

19. Tell about a city or town you want to visit and why.

20. Compare town and city and life there.

Unit 5

21. Choose a landmark (local or national) and describe it.

22. Use pictures of famous landmark around the world and describe them.

23. What are the things you take with you when travelling and why?

24. Choose three places and compare them.

25. Talk about the place you want to visit very much.

Unit 6

26. Tell about holidays and festivals in your home town.

27. Tell about a festival in Viet Nam that you like.

28. What are your activities for Tet holidays?

29. What will you do to prepare for Tet?

30. Do you know any New Year celebrations in other countries, if yes tell about one,   if no say what you want to know about them.

Unit 7

31. What is on today? Talk about some of the TV programs that you like.

32. How much time do you often spend watching TV? Talk about when, and what you watch.

33. Talk about a program on TV last week that really interested you.

34. Would you like to stay indoors and watch TV or to go out and play some game? Say briefly why.

35. What are some of the jobs at a television station? Would you like to do a job there or not? Why?

Unit 8

36. Describe the sport facilities at your school. If they are not as you expect, describe what you want them to be.

37. What sport(s) do you like? Describe some of the rules of that sport.

38. What sport(s) do you play? Describe some of the rules of that sport.

39. If you could be a famous sportsman, who would you like to be? Why?

40. What kinds of sports do you like, team or individual one? Why?

Unit 9

41. Using a picture of a landscape, describe it.

42. What are the famous places in the world you would like to visit? Say briefly why.

43. What are the places away from home that you have been to? Tell something about them.

44. Where would you like to visit most in your neighbouring country? Why?

45. You are visiting a foreign city, use your imagination and tell your friends about things you have done, places you have visisted and what you are going to do next.

Unit 10

46. Describe what your future house may be like.

47. What will be the strangest appliance in the future house and why?

48. Where will you live in the future and why?

49. What will your ideal house in the future be like? Describe it.

50. What will be the most important appliances in your future house? Why?

Unit 11

51. What are the people’s activities that can protect or harm the environment? What do you think you can do to protect the things around you?

52. Do you recycle anything? Descibe it, if not anything, say why.

53. What is the biggest environmental problem in your neighbourhood? What has been done and what hasn’t been done to solve the problem?

54. What are the things we can do to go “green”? Describe some of them.

55. If you are the president of your school environmental club, what are the things you will do?

Unit 12

56. What can a robot do to help in the house or at school?

57. What can robots look like in the future? Why?

58. What are the things that robots will be able to do in the future in your opinion?

59. Describe your ideal robot if you can build one.

60. Do you think machines will replace people in the future? Why or why not?

PHIẾU ĐIỂM GỢI Ý

 

ENGLISH SPEAKING TEST

 

No.

Full Name

Vocabulary

 

 

(…/3)

Grammar, accuracy

 

(…/2)

Fluency and Coherence

(…/3)

Pronunciation

 

 

(…/2)

Total Points

Note

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

 

 

33

 

 

 

 

 

 

 

34

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

 

 

 

36

 

 

 

 

 

 

 

37

 

 

 

 

 

 

 

38

 

 

 

 

 

 

 

39

 

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

41

 

 

 

 

 

 

 

42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Hôm qua : 54
Tháng 05 : 1.060
Năm 2022 : 9.174